• info@conek.net
  • 0901 7070 89

GOLDEN HALL

- Một Đêm

SỨC CHỨA : 150pax

DIỆN TÍCH: 160m2

Các Phòng Khác

600,000₫ -một đêm
700,000₫ -một đêm