Cho thuê hội trường

Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Hacinco

Hội trường khách sạn Hacinco

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Đống Đa - Hà Nội
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích:
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Capital Garden Hotel

Hội trường khách sạn Capital Garden Hotel

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Đống Đa, Hà Nội
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 40 - 100 m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Adonis Quang Trung

Hội trường khách sạn Adonis Quang Trung

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Quang Trung Hà Nội
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 50 - 240 m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Đồ Sơn

Hội trường khách sạn Đồ Sơn

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,BBQ, teambuilding... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Đồ Sơn Hải Phòng
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 40 - 155 m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Tuần Châu Hạ Long

Hội trường khách sạn Tuần Châu Hạ Long

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Tuần Châu Hạ Long
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 60 - 315m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Lake Side

Hội trường khách sạn Lake Side

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Giảng Võ Ba Đình
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 52- 318 m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Sao Mai

Hội trường khách sạn Sao Mai

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Tôn Đức Thắng Đống Đa Hà Nội
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 40 - 160m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Hùng Vương

Hội trường khách sạn Hùng Vương

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Hùng Vương Ba Đình Hà Nội
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 26 - 1800m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Hà Nội

Hội trường khách sạn Hà Nội

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Giảng Võ Ba Đình
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 80 - 220m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ
Mới đăng
Vip
Hội trường khách sạn Hoàng Hoa Thám

Hội trường khách sạn Hoàng Hoa Thám

Tổ chức tiệc, hội nghị, hội thảo,... (đa năng) Tiệc cưới, diễn đàn
 • Hoàng Hoa Thám Hà Nội
 • Loại Hội trường: Vip
 • Diện tích: 50 - 450 m2
Giá thuê hội trường rẻ nhất từ
 • Liên hệ