By: Administrator Posted: 06/09/2019 12:35:52

Tổ chức chương trình ngoại khóa lịch sử cho học sinh | Conek

Cung cấp chương trình ngoại khóa lịch sử bổ ích dành cho các em học sinh nhằm đem lại những kiến thức về lịch sử qua quá trình trải nghiệm thực tế. Conek Việt Nam hiện là đơn vị uy tín tổ chức các chương trình dã ngoại lịch sử dành cho các em.
Dịch vụ hoạt động cho trẻ em

Dịch vụ hoạt động cho trẻ em

Cung cấp dịch vụ hoạt động cho trẻ em

1200
Dịch vụ 7 ngày trong quân ngũ cho các cháu

Dịch vụ 7 ngày trong quân ngũ cho các cháu

Dịch vụ 7 ngày trong quân ngũ cho các cháu

1200